Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2019


Välkommen till BKOS årsmöte 2019!

Alla medlemmar är välkomna att delta! Du som fyller minst 15 år i år och har betalat din medlemsavgift har rätt att rösta på mötet.

Tid: Den 27 mars 2019 klockan 19:00-21:00. Fika serveras från klockan 18:30, kom i tid!

Plats: Bostadsrättsföreningens samlingslokal på Björkholmsvägen 169, Saltsjö-Boo.

Styrelsen har inte fått in några förslag från medlemmarna att ta upp till beslut på årsmötet. Man kan dock ända fram till mötet komma med frågor som kan diskuteras under punkt 13 nedan, men årsmötet kan inte fatta formella beslut kring de frågorna.

Valberedningen som utsågs förra årsmötet består av: 
Dagmar Hirzel, telefon 073-971 10 91,This is a mailto link 
Ann Edin, This is a mailto link
Lena Bergqvist, telefon 0703-29 19 69, This is a mailto link

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan senast en vecka före mötet.

Efter mötet finns det också tid att fortsätta fika och delta i utlottning av fina priser.

Anmäl dig gärna via denna länk så vi vet hur mycket fika vi ska ordna! Klicka här

Detta är förslag till föredragningslista för mötet (enligt klubbens stadgar):

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter samt andra avgifter med tidpunkt för betalning av dessa.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Inga motioner har inkommit i rätt tid.)
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d) två (2) revisorer för en tid av två (2) år vardera samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Revisorerna ska väljas om lott så att de ej avgår samma år.
e) minst tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor. Endast för diskussion, inga beslut får fattas.

Välkomna! 
Styrelsen

Uppdaterad: 05 MAR 2019 22:38 Skribent: Pia Ström Sjöberg
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Boo Kanot och Skidklubb
Velamsundsvägen 39
13236 Saltsjö-boo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info