Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2021, kallelse och handlingar


Välkommen till BKOS årsmöte 2021!

Årsmötet äger som tidigare meddelats rum onsdagen den 17 mars, klockan 19.

Eftersom vi fortfarande inte bör vistas för nära varandra på grund av Covid-19 kommer årsmötet även i år att genomföras digitalt via Teams. Mötesinbjudan via Teams kommer att skickas ut närmare årsmötesdatumet.

Alla medlemmar är välkomna att delta! Du som fyller minst 15 år i år och har betalat din medlemsavgift har rätt att rösta på mötet.

Man kan fram till mötet komma med frågor som kan diskuteras under punkt 13 nedan, men årsmötet kan inte fatta formella beslut kring de frågorna.

Vill du föreslå medlemmar till styrelse, revisorer, valberedning, kontakta Per Parmhed.
Årets valberedning består av:
Per Parmhed, ordförande, 073-518 06 61, This is a mailto link
Maria Ohlsson och Per Sundberg, This is a mailto link

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag kommer att finnas tillgängliga på hemsidan www.bkos.se senast en vecka före mötet. (se länkar längst ner på sidan.)

Detta är förslag till föredragningslista för mötet (enligt klubbens stadgar):

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter samt andra avgifter med tidpunkt för betalning av dessa.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. (Inga motioner har inkommit i rätt tid.)
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d) två (2) revisorer för en tid av två (2) år vardera samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Revisorerna ska väljas omlott så att de ej avgår samma år.
e) minst tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor. Endast för diskussion, inga beslut får fattas.

Handlingar:

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020

Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2020

Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning 2020

Förslag till medlemsavgifter och andra avgifter samt ersättningar för 2021

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2021

Styrelsens förslag till budget för 2021

Valberedningens förslag till val av ordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt valberedning.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Uppdaterad: 09 MAR 2021 19:12 Skribent: Pia Ström Sjöberg
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Boo Kanot och Skidklubb
Velamsundsvägen 39
13236 Saltsjö-boo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info