Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2022


Varmt välkomna till BKoS årsmöte 2022

Årsmötet äger rum torsdagen den 31 mars 2021 klockan 19–21 i Boosalen, Kommunalvägen 2 (gamla Kommunalhuset – nuvarande Boo Seniorhem).

Alla medlemmar är välkomna att delta! Du som fyller minst 15 år i år och har betalat din medlemsavgift har rätt att rösta på mötet.

Man kan fram till mötet komma med frågor som kan diskuteras under punkt 13 nedan, men årsmötet kan inte fatta formella beslut kring de frågorna.

Vill du föreslå medlemmar till styrelse, revisorer, valberedning, kontakta Per Parmhed. Årets valberedning består av:
Per Parmhed, ordförande, 073-518 06 61, This is a mailto link
Maria Ohlsson och Per Sundberg, This is a mailto link

Här kan du hämta handlingarna till årsmötet:
Verksamhetsberättelse för 2021
förvaltningsberättelse för 2021
revisorernas berättelser för 2021
budget för 2022
avgifter för 2023 och vissa ersättningar (reviderat 29 mars)
verksamhetsplan för 2022
Styrelsens förslag till ersättningar till ledare och deltagaravgifter för vissa läger och utflykter för 2022
Valberedningens förslag till ordförande, styrelse och suppleanter

Detta är förslag till föredragningslista för mötet (enligt klubbens stadgar):

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter samt andra avgifter med tidpunkt för betalning av dessa.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d) två (2) revisorer för en tid av två (2) år vardera samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Revisorerna ska väljas omlott så att de ej avgår samma år.
e) minst tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor. Endast för diskussion, inga beslut får fattas.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

Uppdaterad: 29 MAR 2022 23:17 Skribent: Pia Ström Sjöberg
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Boo Kanot och Skidklubb
Velamsundsvägen 39
13236 Saltsjö-boo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info