Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 2020 - Endast digitalt!


Välkommen till BKOS årsmöte 2020!

Eftersom vi fortfarande inte bör vistas för nära varandra på grund av covid19-pandemin har styrelsen beslutat att i år genomföra årsmötet digitalt. 

Alla medlemmar får därför ett mejl med en länk till ett digitalt Teams-möte samt en instruktion för hur man ansluter via dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Årsmötet äger som tidigare meddelats rum tisdagen den 26 maj 2020, klockan 19–21

För er som känner er osäkra på hur Teams fungerar och vill vara säkra på att ni kommer in i tid, finns det en möjlighet att ansluta från klockan 18.30. Det är viktigt att du anger ditt för- och efternamn när du ansluter, då det behövs för att kunna etablera en röstlängd för årsmötet.

Alla medlemmar är välkomna att delta! Du som fyller minst 15 år i år och har betalat din medlemsavgift har rätt att rösta på mötet.

Man kan fram till mötet komma med frågor som kan diskuteras under punkt 13 nedan, men årsmötet kan inte fatta formella beslut kring de frågorna.

Valberedningen som utsågs förra årsmötet består av:

Per Parmhed, 073-518 06 61, This is a mailto link
Lena Bergqvist, 0703-29 19 69, This is a mailto link

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan senast en vecka före mötet. Se i menyn; Handlingar till årsmöte 2020.

Detta är förslag till föredragningslista för mötet (enligt klubbens stadgar):

Under punkten Övriga frågor kommer styrelsen även i år att dela ut utmärkelser som tack och uppmuntran för fina insatser i klubben under året till årets eldsjäl, årets tränare och årets ledare. Har du en lämplig kandidat? Mejla ditt förslag till This is a mailto link.

Detta är förslag till föredragningslista för mötet (enligt klubbens stadgar):

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter samt andra avgifter med tidpunkt för betalning av dessa.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av ett (1) år;
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) år;
c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett (1) år;
d) två (2) revisorer för en tid av två (2) år vardera samt en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. Revisorerna ska väljas omlott så att de ej avgår samma år.
e) minst tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett (1) år, av vilka en skall utses till ordförande;
f) beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).
13. Övriga frågor. Endast för diskussion, inga beslut får fattas.

Välkomna!
Styrelsen

Uppdaterad: 11 MAJ 2020 21:33 Skribent: Pia Ström Sjöberg
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Boo Kanot och Skidklubb
Velamsundsvägen 39
13236 Saltsjö-boo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info