Bli medlem

Här kan du skapa konto och bli medlem direkt.

1. Skapa konto nedan. Kontot är personligt  och skapas per person/barn. Detta för att kunna särskilja vid anmälan till olika aktiviteter. 

OBS! Vill ni bli familjemedlemmar skapar du först ett konto till dig som målsman och sen aktiverar du det  och lägger därefter till övriga som familjemedlem inne på ditt eget konto under Mitt konto>inställningar>på fliken familjekonto.

2. MEDLEMSAVGIFTER

Enskild medlem: 800:-

Enskild ungdom 0-17år 400:-

Enskild pensionär (65+) : 600:-

Familjemedlemskap: 1200:-

Stödmedlem: 300:-

Stödmedlemmar äger rätt att deltaga och rösta på årsmötet samt att deltaga i tävlingar i klubbens namn. Man får dock inte tillgång till klubbens aktiviteter eller utrustning som t.ex. kanoter.

Är du redan medlem sen tidigare?

Du som redan är medlem sedan tidigare har redan ett konto som du kan aktivera med "glömt lösenord" och kan alltid förnya ditt medlemskap när du loggat in på ditt konto.

Om din mailadress inte är giltig så maila medlem@bkos.se så uppdaterar vi din mail först.

Vill du bara anmäla dig till en öppen aktivitet?

En del aktiviteter kan du anmäla dig till utan att vara medlem, men du måste ändå registrera dig som person. Fyll i alla uppgifter nedan och klicka på "Skapa konto". I nästa steg väljer du "Ingen medlemsavgift, endast aktivitetsbokning" när du ska fylla i "Medlemstyp/avgift ". Avgiften för själva aktiviteten kommer att framgå när du anmäler dig till den. 

 

Deltagare/Medlem

Deltagarens personnummer med 12 siffror i formatet ÅÅÅÅMMDDNNNN.
Kön *

KontaktuppgifterFör fakturaaviseringar, bokningsbekräftelser etc.
Bekräfta er e-postadress

Ange er adress.
Används om adressen är lång eller vid C/O adress.

Övrigt

Medlems- och användarvillkor

Medlems- och användarvillkor

Här hittar du ett utdrag av medlems och deltagarvillkoren för Boo Kanot och Skidklubb. Du kan ta del av fullständiga policys etc via länkar nedan.

Medlemskap och deltagande

För att kunna bli medlem eller på annat sätt ta del i vår förenings verksamhet behöver man ett konto i vårt verksamhetssystem. Kontot är individuellt.

Vi har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet och därmed förknippade aktiviteter som träning, tävling, utbildning mm för alla aktiva, ledare och intresserade. För alla som vill ta del av vår verksamhet innebär det att ställa sig bakom och leva upp till vår värdegrund och policys.

Här hittar du våra stadgar och värdegrund.

Behandling av personuppgifter

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet som medlemmarna önskar och krav inom idrottsrörelsen behandlas personuppgifter nödvändiga för olika ändamål kopplade till verksamheten på ett säkert sätt i enlighet med vår Integritetspolicy och GDPR.

Vi behandlar personuppgifter för att bland annat kunna;
Hantera medlemskap, ta emot anmälningar till och administrera aktiviteter, kontakta medlemmar och målsmän, debitera och bokföra avgifter och annan försäljning, ansöka om bidrag mm.

Man kan själv finna, uppdatera och göra utdrag av sina personuppgifter genom inloggning på medlemskontot. Vi gallrar personuppgifter löpande som ej är nödvändiga för rättslig förpliktelse eller allmänt intresse. Det innebär t ex att oanvända användarkonton raderas efter 12 månader och övrig information tas bort med automatik efter 7 år om de varit kopplade till myndighetsutövning (t ex LOK-stöd) eller redovisningslagen (fakturor och betalningar).

Du måste acceptera våra medlems -och användarvillkor för att kunna skapa ett konto.