Klubbavgifter

MEDLEMSAVGIFTER 2024 

Vissa av våra aktiviteter är öppna för icke medlemmar, det gäller exempelvis sommarens ungdomsläger och prova-på vissa onsdagskvällar. Det framgår i så fall i informationen om aktiviteten att man inte behöver vara medlem. Det normala är att våra aktiviteter endast är avsedda för medlemmar. Kontakta gärna ledaren om du vill prova på en gång innan du blir medlem!

Med medlemsavgiften betald så kan du låna våra medlemskajaker och får möjlighet att delta i kajakturer, kajakutbildning (gult paddelpass) och ta del av träningar samt följa med på skidresor och klubbens övriga aktiviteter.  Avgifterna är oförändrade sedan förra året och gäller fram till årsmötet 2025. 

Enskild medlem: (18-64) 800:-

Enskild pensionär (65+) : 600:-

Enskild ungdom (0-17): 400:-

Familjemedlemskap: 1200:-

Stödmedlem: 300:-

Stödmedlemmar äger rätt att deltaga och rösta på årsmötet samt att deltaga i tävlingar i klubbens namn. Man får dock inte tillgång till klubbens aktiviteter eller utrustning som t.ex. kanoter.

ÖVRIGA AVGIFTER 2024

Ungdomsträning upp till och med 18 år f n  avgiftsfritt.

Kurs för gult paddelpass* (EPP GUL) 300 kr. 

Avgift för hyra av kajakplats (K1 eller K2): 2000 kr. 

Avgift för hyra av kajakplats för tävlande ungdom / junior: 800 kr .

Avgift för kort lån av kajak för gäst, icke medlem i sällskap med medlem och endast i ”hemmavatten” enligt klubbens regler (se lån av kajak) 200 kr .

Avgift för extra nyckel till kajakhuset: 250 kr . Erläggs vid förlorad nyckel eller om medlem önskar inneha ytterligare en nyckel.

Medlemsavgifter och kajakplatshyra betalas via faktura. Medlemsavgiften skall vara betald senast den 31 december föregående år för att medlem skall vara röstberättigad vid årsmötet.

Saknar din medlemsfaktura kontakta kassor@bkos.se.

* För att kvittera ut nyckel till kajakhuset måste medlem ha genomgått utbildning för Gult Paddelpass. Utbildningen är till för att säkerställa att medlemmen på ett säkert sätt kan hantera klubbens kajaker. Utbildningen arrangeras endast för klubbens medlemmar. Vid anmälan till kurs i samband med ansökan om medlemskap ska såväl kursavgift som medlemsavgift betalas innan kursstart.