Krisplan

Vid kris i anknytning till Boo kanot– och skidklubb

Dödsfall deltagare

 • Larma 112
 • Kontakta krisgruppen (se nedan).
 • Krisgruppen tar kontakt med vården alternativt polisen som i sin tur meddelar anhörig.
 • Krisgruppen informerar föreningen.


Allvarlig sjukdom/skada eller olycksfall

 • Första hjälpen
 • Larma 112
 • Kontakta krisgruppen (se nedan).
 • Krisgruppen ser till att personen får hjälp att meddela anhörig. 
 • Krisgruppen utser någon att följa med till sjukhuset tills anhörig kommer.
 • Krisgruppen avgör vilken information som ska lämnas till vilka.
 • Krisgruppen ansvarar sedan för att informera föreningen. 


Brand

 • Följ lokal brand- och utrymningsplan.
 • Rädda om möjligt nödställda.
 • Larma 112.
 • Försök om möjligt släcka.
 • Vid behov: Evakuera och räkna in alla deltagande personer med hjälp av deltagarlistan.
 • Kontakta krisgruppen (se nedan).

 

Krisgrupp Boo kanot– och skidklubb

Ordförande i krisgruppen: Per Parmhed – 073 518 06 61

Informatör Pia Ström Sjöberg – 073 034 03 98

Helena Lindström – 070 715 59 95