Historia

Boo Kanot - och Skidklubb bildades i oktober 2010 men har sitt ursprung i Boo IF som bildades 1942, där skidsektionen var med redan från början.

De första kajakerna köptes in 1997 som sommarkomplement till skidåkningen. Därefter ökade medlemsantalet ganska raskt och de som ägnade sig åt paddling blev fler än skidåkarna. Kajakerna förvarade vi i källaren i "Magasinet", nära Insjön, där endast 10-12 stycken fick plats.

2008 fick vi tillåtelse att bygga nuvarande kajakhus. Det tog ganska precis ett år att färdigställa kajakhuset och detta gjordes till största delen av ideella krafter från vår klubb. Tack vare kajakhuset har vi kunnat erbjuda en helt annan och större verksamhet. Vi fick en enorm medlemstillväxt och idag är vi cirka 500 medlemmar med en stor och bred verksamhet.