Om BKOS, Utmärkt förening

Boo Kanot- och Skidklubb håller till vid vattnet i det idylliska naturreservatet Velamsund i Nacka; granne med Restaurang Långa raden och Velamsunds ridskola.

Vi har ca 500 medlemmar - både paddlare och skidåkare. Vi har enmanskajaker, dubbelkajaker och SUP:ar (Stand Up Paddle board) för utlåning. Vintertid underhåller vi skidspåren i Velamsund och njuter årligen av en skdresa till fjällen med klubben.

År 2014 erhöll vi utmärkelsen Utmärkt förening efter att ha inlett ett utvecklingssamarbete med Nacka kommun och RF-SISU. Samarbetet har löpt kontinuerligt tom 2023 och syftar till att ge föreningen stöd för att utvecklas och få en än högre kvalitet på verksamheten. Som ett resultat av arbetet har vi uppdaterat våra stadgar samt tagit fram och förankrat verksamhetsidé, värdegrund och policies. Dessa dokument styr vårt arbete i rätt riktning:

En Utmärkt förening i Nacka

  • blir mindre sårbar, när föreningen får fler långsiktiga strategier för sin utveckling.
  • blir en mer trygg verksamhet för sina medlemmar och deltagare, när ledarna utvecklar sitt ledarskap.
  • får bättre möjligheter att finna samarbetspartners, sponsorer och ledare.

Arbetet inom olika områden

Arbetet med Utmärkt förening består av dessa sex olika områden:

  • Alkohol och droger
  • Jämlikhet
  • Medvetet ledarskap - frågor om allas lika värde, kränkningar, attityder och föreningens sociala ansvar – värdebaserat ledarskap
  • Säkerhet, trygghet och skadeförebyggande arbete
  • Ungas delaktighet och inflytande – ungt ledarskap och ung representation
  • Föreningskunskap – bland annat om juridik, ekonomi, organisation, information, rekrytering, medlemskap och stadgar.