Nyheter

Val av ledamöter till Styrelse, revisor samt valberedning

  • 7 feb 2024
  • valberedning, årsmöte

Snart dags för årsmöte i Föreningen och därmed val/omval av delar av styrelsen. 

I år har flera av de ledamöter vars mandat går ut meddelat att de inte ställer upp för omval. Vi söker därför ett antal medlemmar som kan tänka sig att ställa upp och arbeta för föreningen.

Det finns ett fåtal poster som väljs av Årsmötet, övriga väljs som ledamöter och sedan fördelar den nyvalda styrelsen ansvarsområdena mellan sig. 

Arbetet i styrelsen går ut på att se till att verksamheten fungerar, att hantera medlemsregister och ekonomi, kontakt med kommunen och våra förbund, att se till att vi har ett fungerande klubbhus och kajaker, arrangera utbildningar och utfärder, se till att skidspår och motionsslingan underhålls, med mera.

Känner du att Du vill hjälpa till så att vår förening fungerar kontaktar du valberedningen på mail per.parmhed@gmail.comeller telefon 073-5180661.

Vi behöver ditt svar snarast!

För valberedningen

Per Parmhed