Rapport från årsmötet 2024

  • 15 mar 2024
  • bkos, Boo, protokoll, årsmöte

Så var årsmötet avklarat, tack alla som kom! Protokollet finns nu justerat och klart (se info och handlingar i kallelsen). Sammanfattningsvis klubbades det mesta enligt styrelsens, revisorernas och valberedningens förslag med följande undantag:

  • Samtliga arvoden kan användas på samma sätt, dvs inte enbart vid klubbens egna aktiviteter. Det tydliggörs att det är bruttoarvoden före skatt etc.
  • Verksamhetsplanen justeras så att vårens fixardag 2024 infaller den första söndagen i maj, den 5:e maj, för att inte kollidera med långhelgen.
  • Ny revisorssuppleant: Fabian Seitz.
  • Ny ordförande i valberedningen: Anita Seitz.
  • Styrelsen kallar till ett extra årsmöte den 5 maj för att utse fler medlemmar i valberedningen. Anita Seitz och Per Parmhed hjälps åt att hitta nya krafter till dess och Per avgår från valberedningen i samband med det extra årsmötet.
  • Under punkten Övriga frågor diskuterades inköp av hjärtstartare, utbildning HLR samt skidträning för medlemmar på hemmaplan.