Kallelse: Extra årsmöte samt Arbets- och fixardag den 5 maj

  • 9 apr 2024

Söndagen den 5 maj kl 10:00 samlas vi i kanothuset, Velamsund, för ett extra årsmöte. Syftet är att välja två personer till valberedningen. Om du har tips på någon lämplig person inklusive dig själv, kontakta valberedningens nya ordförande, Anita Seitz på anitaseitz84@gmail.com eller 073-5791170, eller Per Parmhed på per.parmhed@gmail.comeller telefon 073-5180661.

Du hittar dagordningen HÄR.

När det är klart delar vi upp oss i grupper och tar tag i det som behöver göras i och runt kanothuset, motionsspåret och bodarna. Ta på oömma kläder och arbetshandskar och gärna trädgårdsredskap.

Hyr du kajakplats? Då förväntas du vara med under arbets- och fixardagen

Vi avslutar traditionsenligt med korvgrillning vid 13-tiden eller tidigare beroende på hur många som är med och hugger i. Tack för att du anmäler dig här på hemsidan så vi kan planera inköpen!

VÄLKOMMEN!!!